ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอแหลมสิงห์" ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
20 เม.ย. 2560 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,365 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม

(โครงการพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับจังหวัด" ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
18 เม.ย. 2560 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,306 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับจังหวัด ในวันที่ 11 เมษายน 256

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรมไหว้พระในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ณ หนองคาย อุดรธานี และนครราชสีมา
14 มี.ค. 2560 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,339 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรมไหว้พระในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมวันสตรีสากล "น้อมศิระกราน สานต่อที่พ่อสอน" วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ลานค้าชุมชนหน้าจวนผู้ว่าฯ
14 มี.ค. 2560 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,142 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดและมอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันสตรีสากลและพบปะสตรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมสัมมนาวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑๖
23 ธ.ค. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,035 อ่าน

ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 2 จาก 18 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9