ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะเด็กและเยาวชนและจัดประชุมสัมมนางานวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559”ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 36)
13 ก.ย. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,250 อ่าน

เวลา 09.50 น. นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่ได้ร่วมงานกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม

(โครงการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
12 ก.ย. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,259 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมรวมพลคนรักแม่ ร่วมสร้างสรรค์ สตรีจังหวัดจันทบุรี"
24 ส.ค. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,076 อ่าน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2016 เวลา 09.00 น. นายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

(((โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอและระดับจังหวัด “กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรมไหว้พระ ประจำปี 2559”
7 ก.ค. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,251 อ่าน

ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 3 จาก 18 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9