ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว “กิจกรรมประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอเขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2559 ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ วัดทุ่งกะบิล อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
19 เม.ย. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,234 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอเขตอำเภอเขาคิชฌกูฏ

อ่านเพิ่มเติม

(โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว “กิจกรรมประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอโป่งน้ำร้อน ประจำปี 2559 ในวันที่ 15 เมษายน 2559 ณ วัดทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
18 เม.ย. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,395 อ่าน

ในวันที่ 15 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุอำเภอโป่งน้ำร้อน ได้จัด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว “กิจกรรมประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอแหลมสิงห์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
18 เม.ย. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,203 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอแหลมสิงห์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอแหลมสิงห์ ใ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว “กิจกรรมประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับจังหวัด” ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
12 เม.ย. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,307 อ่าน

เวลา 10.00 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรม ประชุมสัมมนา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษและครอบครัวในชุมชนจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2559
1 เม.ย. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,598 อ่าน

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีร่วมกับชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมการทำเก้าอี้สำหรับเด็กพิเศษ อบรมการเสริมสร้างพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 4 จาก 18 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9