ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะเด็กและเยาวชนและจัดประชุมสัมมนางานวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่มิวเซี่ยมติดล้อ Muse Mobile จังหวัดจันทบุรี"
3 ธ.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,390 อ่าน

เวลา 10.00 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติกล่างถึงความร่วมมือการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
15 ก.ย. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 2,377 อ่าน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นายอุลิศ สุจิรสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี อำเภอนายายอาม ประจำปีงบประมาณ 2558
31 ส.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,764 อ่าน

ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายพิสิษฐ์ เจนจัดการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอนายายอาม เขต 2 พร้อมด้วย นายสมยศ ศรีทองคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอนายายอาม เขต 1

อ่านเพิ่มเติม

โครงการขุดลอกคลองพระสทึง
28 ส.ค. 2558 sector14 ฝ่ายเครื่องจักรกล 1,813 อ่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลแก่เทศบาลตำบลทับช้าง ดำเนินการขุดลอกคลองพระสทึง หมู่ที่1 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี อำเภอมะขาม ประจำปีงบประมาณ 2558
27 ส.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,495 อ่าน

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 6 จาก 18 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9