ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านดอน - เพกา
17 มิ.ย. 2558 sector14 ฝ่ายสำรวจและออกแบบ 2,141 อ่าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านดอน - เพกา หมู่ที่ 4 ตำบลวังสรรพรส เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการขุดลอกคลองตาคง
16 มิ.ย. 2558 sector14 ฝ่ายเครื่องจักรกล 1,989 อ่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการขุดลอกคลองตาคง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

(องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำ
15 มิ.ย. 2558 sector14 ฝ่ายเครื่องจักรกล 1,668 อ่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำในบริเวณค่ายตากสิน จันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

(((โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนากุ้ง
11 มิ.ย. 2558 sector14 ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 1,588 อ่าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนากุ้ง หมู่ที่ 10 ตำบลเกวียนหัก เชื่อมเทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 8 จาก 18 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9