ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนางานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับจังหวัด"
27 เม.ย. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 2,462 อ่าน

ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการชาวจันทบุรีร่วมสร้างความดีถวายพื่อหลวง ครั้งที่ 3 กิจกรรมวันสตรีสากล
13 มี.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 2,077 อ่าน

ในวันที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบรุี เป็นประธานเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 5 ธันวาคม 2557
15 ม.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 2,311 อ่าน

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีร่วมกับจังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตาม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมสัมมนาวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 14
15 ม.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 2,105 อ่าน

วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดฃ

อ่านเพิ่มเติม

(โครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะเด็กและเยาวชนและจัดประชุมสัมมนางานวันเด็กแห่งชาติของจะังหวัดจันทบุรี
14 ม.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,842 อ่าน

เวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 9 จาก 18 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9