ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
(โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2555
20 ส.ค. 2555 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 3,333 อ่าน

เมื่อเวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2555 "กิจกรรมโครงการรวมพลังเครือข่ายองค์กรสตรี พัฒนาครอบครัวร่มเย็น เสริมสร้างสังคมเป็นสุข อำเภอขลุง" วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก  พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอขลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอ ขลุง และเจ้าหน้าที่ ๆเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว