ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการจัดการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ประจำปี 2556
20 พ.ค. 2556 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 3,451 อ่าน

เวลา 11.30 น. นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้รับเกียรติจากสมาคมเปตองแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการเล่น การแข่งขันและพัฒนากฎกติกา กีฬาเปตองภายในประเทศให้ทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล สำหรับพัฒนากีฬาเปตองสู่ความเป็นเลิศของประเทศ และเพื่อเป็นการพิจารณานักกีฬาเปตองชาย-หญิง ที่มีฝีมือดีจากทั่วประเทศ  ให้ได้มีโอกาสมาร่วมทำการแข่งขัน มหกรรมกีฬาเปตองในระดับประเทศ ซึ่งจะเป็นการนำไปสู่เป้าหมายของการเป็นนักกีฬาเปตองตัวแทนของประเทศไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันเปตอง ระดับนานาชาติและระดับโลกในโอกาสต่อไป

      การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขัน ประเภททีมชาย ทีมหญิง ทีมเยาวชนชายและทีมเยาวชนหญิง ทีมยุวชนชายและทีมยุวชนหญิงไม่เกิน 15 ปี ทีมอาวุโส ประเภทชูตติ้งชายและหญิง รวม 9 ประเภท ซึ่งได้รับความร่วมมือจากจังหวัดต่าง ๆ และชมรมเปตองที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ส่งทีมเข้าแข่งขัน จำนวน 725 ทีม รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3,000 คน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี ชมรมเปตองจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนส่วนราชการ และองกรค์ภาคประชาชน ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก ทำให้จัดเตรียมงานได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย