ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
22 ต.ค. 2556 sector14 ฝ่ายเครื่องจักรกล 2,601 อ่าน

อบจ.จบ. ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี