ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
ซ่อมบำรุงถนน
20 พ.ย. 2556 sector14 ฝ่ายเครื่องจักรกล 2,544 อ่าน

อบจ.จันทบุรี ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงถนนภายในเขตพื้นทีตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี