ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะเด็กและเยาชนและจัดประชุมสัมมนางานวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดจันทบุรี
20 ม.ค. 2557 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 2,618 อ่าน

เมื่อเวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะเด็กและเยาชนและจัดประชุมสัมมนางานวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยนายพงษ์ศักดิ์ หลิวทวีศรีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 และนายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานนั้น ภายในงานมีการแสดงของโรงเรียนต่าง ๆ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1, 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 และมีการให้โล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับเด็กดีเด่น ประจำปี 2557 ได้แก่ 1.ด้านผลการเรียนดีเด่น นางสาวธัญวลัย ช้างแก้วมณี 2. ด้านกตัญญูกตเวทีดีเด่น นายปฏิพันธ์ ชาญด้วยกิจ 3. ด้านกีฬาดีเด่น นางสาวพิชชาพร สวาสดิ์ 4. ด้านร้องเพลง เด็กหญิงภัทรลดา มาลีวรรณ์ 5. ด้านศิลปะ เด็กหญิงเพชรรัตน์ ภักดีพันธุ์ ทั้งนี้ยังมีศิลปิน เฟย์ ฟาง แก้ว (FFK) จากค่ายKamikaze มาร่วมแจมบนเวทีอีกด้วย