ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
(((การก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยท่าหลวง 24 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
8 มิ.ย. 2558 sector14 ฝ่ายสำรวจและออกแบบ 1,572 อ่าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยท่าหลวง 24 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 690 เมตร