ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
(((โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนากุ้ง
11 มิ.ย. 2558 sector14 ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 1,514 อ่าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนากุ้ง หมู่ที่ 10 ตำบลเกวียนหัก เชื่อมเทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตโดยใช้เจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1800 เมตร