ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำ
15 มิ.ย. 2558 sector14 ฝ่ายเครื่องจักรกล 1,602 อ่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำในบริเวณค่ายตากสิน จันทบุรี