ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการขุดลอกคลองตาคง
16 มิ.ย. 2558 sector14 ฝ่ายเครื่องจักรกล 1,885 อ่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการขุดลอกคลองตาคง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี