ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านดอน - เพกา
17 มิ.ย. 2558 sector14 ฝ่ายสำรวจและออกแบบ 2,043 อ่าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านดอน - เพกา หมู่ที่ 4 ตำบลวังสรรพรส เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2390 เมตร