ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมบทบาทพัฒนาองค์กรสตรีในจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอขลุง”
30 มี.ค. 2561 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,378 อ่าน

ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 นางณิชาภัทร พงษ์เจริญ พัฒนาการอำเภอขลุง

อ่านเพิ่มเติม

(โครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมบทบาทการพัฒนาองค์กรสตรีในจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอเมือง"
30 มี.ค. 2561 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,273 อ่าน

ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมบทบาทการพัฒนาองค์กรสตรีในจังหวัดจันทบุรี
19 มี.ค. 2561 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,163 อ่าน

ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 นายธนภณ กิจการญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงกการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอโป่งน้ำร้อน"
30 มิ.ย. 2560 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,767 อ่าน

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว อำเภอเขาคิชฌกูฎ ในวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ วัดจันทเขลม
28 เม.ย. 2560 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,815 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายณรงค์ ฐานธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอเขาคิชฌกูฏ นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอเขาคิชฌกูฎ

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จาก 18 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9