ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1813 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2562
1812 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยมูลไส้เดือน) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2562
1811 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2562
1810 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งซื้อ)ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 322/2562 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2562
1809 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อุปกรณ์ (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2562
1808 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ย. 2562
1807 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก จำนวน 17 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2562
1806 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 12 ก.ย. 2562
1805 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่334/2562 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 จัดซื้อพัสดุโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 “กิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานขององค์การบริหา 12 ก.ย. 2562
1804 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 31 บ่อ ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 12 ก.ย. 2562
1803 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ที่นั่งไม่น้อยว่า 42 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คันๆละ 4วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2562
1802 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คระบบทั่วไปรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บว 3117 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2562
1801 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 340/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกชานต่ำ (เทเลอร์) อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-1669 จันทบุรี 11 ก.ย. 2562
1800 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 343/2562 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 ห้อง 10 ก.ย. 2562
1799 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 342/2562 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ มาสด้า หมายเลขทะเบียน กค 6122 จันทบุรี 10 ก.ย. 2562
1798 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 341/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 จ้างเหมาซ่อมรถบดล้อยางฯ สิงห์ไทย หมายเลขทะเบียน ถข 64 จันทบุรี 10 ก.ย. 2562
1797 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 324/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ ทาทา หมายเลขทะเบียน บร 3784 จันทบุรี 10 ก.ย. 2562
1796 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งซื้อ) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 332/2562 จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยมูลไส้เดือน) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 2562
1795 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 325/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 ซื้อยางพร้อมเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บว 1686 จันทบุรี 10 ก.ย. 2562
1794 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 323/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 10 ก.ย. 2562
หน้าที่ <- 3 จาก 92 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9