ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
2025 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยน รถยนต์ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กน 850 จันทบุรี 14 พ.ย. 2562
2024 . ตารางเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถโม่ปูนผสมคอนกรีต จำนวน 2 คัน(แบบ บก.06) 14 พ.ย. 2562
2023 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อรถโม่ปูนผสมคอนกรีต จำนวน 2 คัน(วิจารณ์) 14 พ.ย. 2562
2022 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ซื้อแบบเหล็กถนน หน้า 15 เซนติเมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 400 อัน 14 พ.ย. 2562
2021 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเจาะจง จ้างเหมาตรวจเช็คระบบกล่องควบคุมไฟ และระบบทั่วไปของรถยนต์โฟล์ค (ตู้) หมายเลขทะเบียน นก 1111 จันทบุรี 14 พ.ย. 2562
2020 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 11/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 จัดซื้อของสมนาคุณ จำนวน 5 ชุด (โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ) 13 พ.ย. 2562
2019 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 30/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 336 จันทบุรี 13 พ.ย. 2562
2018 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2562
2017 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (สัญญาซื้อ) เลขที่ 9/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ (ตู้) โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 1529 จันทบุรี 13 พ.ย. 2562
2016 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 29/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-2349 จันทบุรี 13 พ.ย. 2562
2015 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลชที่ 26/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทาทา หมายเลขทะเบียน บร 3784 จันทบุรี 13 พ.ย. 2562
2014 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 10/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ซื้อยางพร้อมเปลี่ยน จำนวน 2 รายการ สำหรับรถบรรทุกน้ำ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-5110 จันทบุรี 13 พ.ย. 2562
2013 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 31/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 จ้างเหมาซ่อมรถซ่อมบำรุงทางฯ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-2944 จันทบุรี 13 พ.ย. 2562
2012 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 28/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 2596 จันทบุรี 13 พ.ย. 2562
2011 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2562
2010 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 27/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จ้างเหมาซ่อมรถโม่ปูนผสมคอนกรีต ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-5067 จันทบุรี 13 พ.ย. 2562
2009 . ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายช่องกะพัด-บ้านหินดาด ตำบลแก่งหางแมว เชื่อมตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 13 พ.ย. 2562
2008 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คระบบทั่วไปรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 1276 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 2562
2007 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณ จำนวน ๕ ชุด (โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 2562
2006 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวัดลาด ซอยที่ ๑ หมู่ที่ ๕,๒ - ไทยประเสริฐ ตำบลบ่อพุ เชื่อมตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจ 12 พ.ย. 2562
หน้าที่ <- 3 จาก 103 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9