ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1797 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งจ้าง)ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 333/2562 จ้างเหมาบริการรถเครน ขนาด 25 ตัน เพื่อขนย้ายเครื่องสูบระยะไกล หมู่ที่ 7 ตำบลทับช้าง อำเภอสอบดาว จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2562
1796 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเครน ขนาด 25 ตัน เพื่อขนย้ายเครื่องสูบเครื่องสูบน้ำระยะไกล เพื่อดำเนินการสูบน้ำจาก หมู่ที่ 7 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2562
1795 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2562
1794 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบดล้อยางฯ สิงห์ไทย หมายเลขทะเบียน ถข 64 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2562
1793 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกชานต่ำ (เทเลอร์) อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-1669 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2562
1792 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ มาสด้า หมายเลขทะเบียน กค 6122 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2562
1791 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางพร้อมเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บว 1686 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2562
1790 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ ทาทา หมายเลขทะเบียน บร 3784 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2562
1789 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อพัสดุโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 “กิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 6 ก.ย. 2562
1788 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 337/2562 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อุปกรณ์ จำนวน 2 คัน (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 6 ก.ย. 2562
1787 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 316/2562 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 20 ม้วน 5 ก.ย. 2562
1786 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 335/2562 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพลสเซอร์ น้ำยาทำความเย็นชิลเลอร์ (Chiller) เครื่องที่ 2 และ 3 5 ก.ย. 2562
1785 . ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมบุษราคัม อบจ.จันทบุรี) 5 ก.ย. 2562
1784 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งจ้าง)ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 336/2562 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2562
1783 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร จำนวน 17 รายการ 5 ก.ย. 2562
1782 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 6 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ย. 2562
1781 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา เลขที่314/2562 ลว.3 ก.ย.62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21รายการ 5 ก.ย. 2562
1780 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทรัพย์ประเมิน-บ้านคลองเร่ว ตำบลโป่งน้ำร้อน เชื่อมตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- 5 ก.ย. 2562
1779 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อุปกรณ์ จำนวน ๒ คัน คือ รถยนต์โคโยต้ ( CAP) ทะเบียน บล - ๕๐๑๐ จันทบุรีและ รถนต์โตโยดำ ทะเบียน กง - ๗๙๑๖ จันทบุรี (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) โดยวิธี 5 ก.ย. 2562
1778 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งซื้อ)ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ 313/2562 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2562
หน้าที่ <- 4 จาก 92 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9