ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1999 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบเหล็กถนน หน้า 15 เซนติเมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 400 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาจง 7 พ.ย. 2562
1998 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 23/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 จ้างเหมาจัดหารถปรับอากาศ 2 ชั้น (อสม.) อำเภอขลุง 7 พ.ย. 2562
1997 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 22/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 จ้างเหมาจัดหารถปรับอากาศ 2 ชั้น (อสม.) อำเภอแก่งหางแมว 7 พ.ย. 2562
1996 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 21/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 จ้างเหมาจัดหารถปรับอากาศ 2 ชั้น (อสม.) อำเภอท่าใหม่ 7 พ.ย. 2562
1995 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 20/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 จ้างเหมาจัดหารถปรับอากาศ 2 ชั้น (อสม.) อำเภอนายายอาม 7 พ.ย. 2562
1994 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 24/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 จ้างเหมาจัดหารถปรับอากาศ 2 ชั้น (อสม.) อำเภอเมืองจันทบุรี 7 พ.ย. 2562
1993 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโฟล์คลิฟท์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พ.ย. 2562
1992 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 11 รายการ (16 อัน) 6 พ.ย. 2562
1991 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยน รถยนต์โฟล์ค (ตู้) หมายเลขทะเบียน นก 1111 จันทบุรี 6 พ.ย. 2562
1990 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างปรับปรุงเรือโพสามต้นพร้อมพัสดุและอุปกรณ์ประจำเรือ) 5 พ.ย. 2562
1989 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหารถปรับอากาศ ๒ ชั้้น (อสม) อำเภอนายายอาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 2562
1988 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหารถปรับอากาศ ๒ ชั้้น (อสม) อำเภอท่าใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 2562
1987 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหารถปรับอากาศ ๒ ชั้้น (อสม) อำเภอแก่งหางแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 2562
1986 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหารถปรับอากาศ ๒ ชั้้น (อสม) อำเภอขลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 2562
1985 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหารถปรับอากาศ ๒ ชั้้น (อสม) อำเภอเมืองจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 2562
1984 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 18/2563 ลงวันที่1 พฤศจิกายน 2562 จ้างเหมาลบตราสัญลักษณ์ติดรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 2575 จบ. 5 พ.ย. 2562
1983 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบทั่วไป รถยนต์โตโยต้าหมายเลขทะเบียน กจ ๓๗๙๓ จันทบุรี 4 พ.ย. 2562
1982 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง 1 พ.ย. 2562
1981 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลชที่ 7/2563 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 39 รายการ 1 พ.ย. 2562
1980 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลชที่ 5/2563 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ 1 พ.ย. 2562
หน้าที่ <- 4 จาก 102 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9