ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1793 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร จำนวน 17 รายการ 5 ก.ย. 2562
1792 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 6 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ย. 2562
1791 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา เลขที่314/2562 ลว.3 ก.ย.62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21รายการ 5 ก.ย. 2562
1790 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทรัพย์ประเมิน-บ้านคลองเร่ว ตำบลโป่งน้ำร้อน เชื่อมตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- 5 ก.ย. 2562
1789 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อุปกรณ์ จำนวน ๒ คัน คือ รถยนต์โคโยต้ ( CAP) ทะเบียน บล - ๕๐๑๐ จันทบุรีและ รถนต์โตโยดำ ทะเบียน กง - ๗๙๑๖ จันทบุรี (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) โดยวิธี 5 ก.ย. 2562
1788 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งซื้อ)ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ 313/2562 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2562
1787 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2562
1786 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2562
1785 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2562
1784 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2562
1783 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2562
1782 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 312/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2562
1781 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 310/2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 3 ก.ย. 2562
1780 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 20 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 2562
1779 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านขนุน-ตะบกเตี้ย ตำบลวังแซ้ม เชื่อมตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin 2 ก.ย. 2562
1778 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 332/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 จ้างเหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง TEREX หมายเลขทะเบียน ตค 1288 จันทบุรี 2 ก.ย. 2562
1777 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายญาณวิโรจน์ - แหลมสิงห์ ตำบลคลองน้ำเค็ม เชื่อมตำบลบางสระเก้า เชื่อมตำบลปากน้ำแหลมสิงหื อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 2 ก.ย. 2562
1776 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 331/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 จ้างเหมาซ่อมรถเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ รหัสพัสดุ 442-56-0022 2 ก.ย. 2562
1775 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 329/2562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กค 2999 จันทบุรี 2 ก.ย. 2562
1774 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 326/2562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กง 6762 จันทบุรี 2 ก.ย. 2562
หน้าที่ <- 5 จาก 92 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9