ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1989 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลชที่ 16/2563 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-5112 จันทบุรี 1 พ.ย. 2562
1988 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลชที่ 6/2563 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 1 พ.ย. 2562
1987 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลชที่ 4/2563 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก สำหรับรถบรรทุกน้ำ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-5110 จันทบุรี 1 พ.ย. 2562
1986 . ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.62) 31 ต.ค. 2562
1985 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบทั่วไป รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ ๓๗๙๓ จันทบุรี 31 ต.ค. 2562
1984 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2563 ลว.29 ตค.62 จำนวน 96 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2562
1983 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาลบตราสัญลักษณ์ติดรถยนต์โตโยต้า หมาเลขทะเบียน นข ๒๕๗๕ จันทบุรี 31 ต.ค. 2562
1982 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลชที่ 13/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 จ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ “ซิกม่า” (Sigma) รุ่น SL1-PA11(750)-CO60-6/6 (ARD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 ต.ค. 2562
1981 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 30 ต.ค. 2562
1980 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลชที่ 2/2563 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 30 ต.ค. 2562
1979 . ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการขุดสระเก็บน้ำหนองกระเจา หมู่ที่ ๗ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ต.ค. 2562
1978 . ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการซื้อรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ (ชนิดแขนสั้น) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ต.ค. 2562
1977 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถโม่ปูนผสมคอนกรีต จำนวน 2 คัน 30 ต.ค. 2562
1976 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 30 ต.ค. 2562
1975 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาการจัดทำวิดีทัศน์ (VDO Presentation) รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 30 ต.ค. 2562
1974 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-5112 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 29 ต.ค. 2562
1973 . เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาเม่น-บึงชนังกลาง หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 5 บ้านป่าวิไล ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 29 ต.ค. 2562
1972 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ซื้อรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ (ชนิดแขนยาวพิเศษ) จำนวน 1 คัน))) 29 ต.ค. 2562
1971 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้าง เลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 29 ต.ค. 2562
1970 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 29 ต.ค. 2562
หน้าที่ <- 5 จาก 102 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9