ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1783 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 325/2562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกชานต่ำ (เทเลอร์) อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-1669 จันทบุรี 2 ก.ย. 2562
1782 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 307/2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 2 ก.ย. 2562
1781 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2562
1780 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2562
1779 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านตั้วล้ง-บ้านรำฆ้อ ตำบลเขาวัว เชื่อมตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ส.ค. 2562
1778 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพลสเซอร์ น้ำยาทำความเย็นชิลเลอร์ (Chiller) เครื่องที่ 2 และ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2562
1777 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา เลขที่311/2562 ลว.30 ส.ค.62 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 96 รายการ 30 ส.ค. 2562
1776 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 323/2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง 30 ส.ค. 2562
1775 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ รหัสพัสดุ 442-56-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2562
1774 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำปฏิทิน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ปฏิทินตั้งโต๊ะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ส.ค. 2562
1773 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง TEREX หมายเลขทะเบียน ตค 1288 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2562
1772 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2562
1771 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งซื้อ)ตามเลขที่ 309/2562 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2562
1770 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 322/2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง 30 ส.ค. 2562
1769 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กง 6762 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2562
1768 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา เลขที่308/2562 ลว.28 ส.ค.62 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ 19 รายการ จำนวน 96 รายการ 30 ส.ค. 2562
1767 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 30 ส.ค. 2562
1766 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กค 2999 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2562
1765 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกชานต่ำ (เทเลอร์) อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-1669 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2562
1764 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2562
หน้าที่ <- 6 จาก 92 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9