ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1979 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก สำหรับรถบรรทุกน้ำ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-5110 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 29 ต.ค. 2562
1978 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลชที่ 11/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 จ้างเหมาซ่อมตู้แช่แบบยืนกระจก 3 ประตู (กองส่งเสริมคุุณภาพชีวิต) 29 ต.ค. 2562
1977 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลชที่ 10/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ 1277 จันทบุรี 29 ต.ค. 2562
1976 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำนอกลุ่มน้ำจังหวัดจันทบุรี โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองอิมั้ง) หมู่ที่ ๑๐ ,๑๑ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 28 ต.ค. 2562
1975 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโฟล์คลิฟท์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถโฟล์คลิฟท์ 28 ต.ค. 2562
1974 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมตู้แช่แบบยืนกระจก 3 ประตู (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2562
1973 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เลขที่๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โครงการซื้อรถไฟฟ้าส่องสว่างเอกนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน 28 ต.ค. 2562
1972 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุอาหาร) จำนวน 96 รายการ ประจำวันที่ 1-15 พย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2562
1971 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลชที่ 9/2563 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 จ้างเหมาจัดทำป้ายถาวรและป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 6 รายการ รวมจำนวน 12 ป้าย ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร 28 ต.ค. 2562
1970 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณรอบสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี 25 ต.ค. 2562
1969 . เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอนามัย-ม.บูรพา หมู่ที่ 1 ตำบลโขมง เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 25 ต.ค. 2562
1968 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง 25 ต.ค. 2562
1967 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ต.ค. 2562
1966 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางหมึกในตัวสีน้ำเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ต.ค. 2562
1965 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ 1277 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 24 ต.ค. 2562
1964 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายถาวรและป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 6 รายการ รวมจำนวน 12 ป้าย ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาจง 24 ต.ค. 2562
1963 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง 24 ต.ค. 2562
1962 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 24 ต.ค. 2562
1961 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ “ซิกม่า” (Sigma) รุ่น SL1-PA11(750)-CO60-6/6 (ARD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาจง 24 ต.ค. 2562
1960 . ประกาศ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัตจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้คลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ต.ค. 2562
หน้าที่ <- 6 จาก 102 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9