ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1767 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 2562
1766 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 2562
1765 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดาน(ฝั่งประธาน) ณ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี 28 ส.ค. 2562
1764 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 2562
1763 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 303/2562 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 จัดซื้อยางพร้อมเปลี่ยน ยางรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กน 850 จันทบุรี 28 ส.ค. 2562
1762 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 9 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ส.ค. 2562
1761 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 298/2562 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๐ รายการ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 27 ส.ค. 2562
1760 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 2562
1759 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บว 1686 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 2562
1758 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง 27 ส.ค. 2562
1757 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 319/2562 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ มาสด้า หมายเลขทะเบียน บธ 8036 จันทบุรี 26 ส.ค. 2562
1756 . เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาก่อสร้าง เลขที่ ๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนา-บ้านสุขใจ ต.คลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ เชื่อม ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 26 ส.ค. 2562
1755 . เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคำนวณราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทรัพย์ประเมิน-บ้านคลองเร่ว ตำบลโป่งน้ำร้อน เชื่อมตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 23 ส.ค. 2562
1754 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทรัพย์ประเมิน-บ้านคลองเร่ว ตำบลโป่งน้ำร้อน เชื่อมตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ส.ค. 2562
1753 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อยางพร้อมเปลี่ยน ยางรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กน 850 จันทบุรี 23 ส.ค. 2562
1752 . ประกวดราคาซื้อรถไฟฟ้าส่องสว่างอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ส.ค. 2562
1751 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 295/2562 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บน 4647 จันทบุรี 23 ส.ค. 2562
1750 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 317/2562 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 2938 จันทบุรี 23 ส.ค. 2562
1749 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 316/2562 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 893 จันทบุรี 23 ส.ค. 2562
1748 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 315/2562 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 3246 จันทบุรี 23 ส.ค. 2562
หน้าที่ <- 7 จาก 92 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9