ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1969 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลชที่ 4/2563 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กฉ 4243 จันทบุรี 18 ต.ค. 2562
1968 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) จ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดตลาดศาลาปากแซง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 18 ต.ค. 2562
1967 . เปิดเผยราคากลางประกวดราคาจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ จำนวน 2 คัน 17 ต.ค. 2562
1966 . ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโฟล์คลิฟท์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถโฟล์คลิฟท์ 17 ต.ค. 2562
1965 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาการจัดทำวารสาร จันท์ยิ้ม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 17 ต.ค. 2562
1964 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาการจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 17 ต.ค. 2562
1963 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กฉ 4243 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 16 ต.ค. 2562
1962 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2563 ลว.15 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 2562
1961 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาดตลาดศาลาปากแซง 11 ต.ค. 2562
1960 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตลิ่งทอง - เขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 11 ต.ค. 2562
1959 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพานทอง - ป่าตะแบก ตำบลทุ่งเบญจา เชื่อมตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 11 ต.ค. 2562
1958 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ จำนวน 2 คัน 11 ต.ค. 2562
1957 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดโต๊ะเก้าอี้ไม้ไผ่ (กิจกรรมรวมพลังชาวสวนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2562
1956 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 จ้างเหมาเวที เก้าอี้ จอทีวี พัดลมไอน้ำ โต๊ะหน้าขาว และเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม (กิจกรรมรวมพลังชาวสวนฯ) 10 ต.ค. 2562
1955 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวที เก้าอี้ จอทีวี พัดลมไอน้ำ โต๊ะหน้าขาว และเครื่องเสียงพร้อมผู้ ควบคุม (กิจกรรมรวมพลังชาวสวนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 2562
1954 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุอาหาร) จำนวน 95 รายการ ประจำวันที่ 16-31 ตค. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 2562
1953 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุอาหาร) จำนวน 95 รายการ ประจำวันที่ 16-31 ตค. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 2562
1952 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน รวมพลังชาวสวนภาคตะวันอออกเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP 7 ต.ค. 2562
1951 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานรวมพลังชาวสวนภาคตะวันออกเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานการผลิดพืช GAP 4 ต.ค. 2562
1950 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30 ก.ย. 2562
หน้าที่ <- 7 จาก 102 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9