ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1840 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อท่อ HDPE จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 9 ก.ย. 2562
1839 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายจำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ผักกาดรวมใจ ปลูกป่า เพื่อลูกหลาน 9 ก.ย. 2562
1838 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เลขที่ 19/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 (ซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกเทท้าย จำนวน 2 คัน) 9 ก.ย. 2562
1837 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งจ้าง)ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 333/2562 จ้างเหมาบริการรถเครน ขนาด 25 ตัน เพื่อขนย้ายเครื่องสูบระยะไกล หมู่ที่ 7 ตำบลทับช้าง อำเภอสอบดาว จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2562
1836 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเครน ขนาด 25 ตัน เพื่อขนย้ายเครื่องสูบเครื่องสูบน้ำระยะไกล เพื่อดำเนินการสูบน้ำจาก หมู่ที่ 7 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2562
1835 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2562
1834 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบดล้อยางฯ สิงห์ไทย หมายเลขทะเบียน ถข 64 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2562
1833 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกชานต่ำ (เทเลอร์) อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-1669 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2562
1832 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ มาสด้า หมายเลขทะเบียน กค 6122 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2562
1831 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางพร้อมเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บว 1686 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2562
1830 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ ทาทา หมายเลขทะเบียน บร 3784 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2562
1829 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อพัสดุโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 “กิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 6 ก.ย. 2562
1828 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 337/2562 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อุปกรณ์ จำนวน 2 คัน (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 6 ก.ย. 2562
1827 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 316/2562 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 20 ม้วน 5 ก.ย. 2562
1826 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 335/2562 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพลสเซอร์ น้ำยาทำความเย็นชิลเลอร์ (Chiller) เครื่องที่ 2 และ 3 5 ก.ย. 2562
1825 . ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมบุษราคัม อบจ.จันทบุรี) 5 ก.ย. 2562
1824 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งจ้าง)ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 336/2562 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2562
1823 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร จำนวน 17 รายการ 5 ก.ย. 2562
1822 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 6 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ย. 2562
1821 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา เลขที่314/2562 ลว.3 ก.ย.62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21รายการ 5 ก.ย. 2562
หน้าที่ <- 8 จาก 96 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9