ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
905 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดหาโต๊ะ เครื่องเสียง และไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมตกแต่งสถานที่ 20 ก.พ. 2562
904 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 60 ถัง 20 ก.พ. 2562
903 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (คลอรีน) 18 ก.พ. 2562
902 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างคอนกรีต จำนวน 7 สายทาง 18 ก.พ. 2562
901 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหารถปรับอากาศ 2 ชั้น (ผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 2562
900 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งซื้อ) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองกิจการสภา อบจ.) 15 ก.พ. 2562
899 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 113/2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ 15 ก.พ. 2562
898 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2562
897 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 2562
896 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 13/2562 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 ก.พ. 2562
895 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2562
894 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่่งซื้อ) เลขที่ 112/2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองกิจการสภา)) 15 ก.พ. 2562
893 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่่งซื้อ) เลขที่ 111/2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 15 ก.พ. 2562
892 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองสลุด-บ้านคลองโป่ง ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 15 ก.พ. 2562
891 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 107/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ 15 ก.พ. 2562
890 . ประเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (รถเกลี่ยดิน) 15 ก.พ. 2562
889 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งซื้อ)จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ(สำนักปลัด) 14 ก.พ. 2562
888 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งซื้อ)จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ(กองแผนและงบประมาณ) 14 ก.พ. 2562
887 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งซื้อ)จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ(กองคลัง) 14 ก.พ. 2562
886 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งซื้อ)จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ(กองช่าง) 14 ก.พ. 2562
หน้าที่ 1 จาก 46 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9