ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
2108 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 6 ธ.ค. 2562
2107 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-2348 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 6 ธ.ค. 2562
2106 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหารถปรับอากาศ ๒ ชั้น (อสม.) อำเภอสอยตาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2562
2105 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 6 ธ.ค. 2562
2104 . ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการซื้อเครื่องสูบน้ำระยะไกล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 6 ธ.ค. 2562
2103 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 50/2563 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 จ้างเหมาล้างระบบปรับอากาศสำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 6 ธ.ค. 2562
2102 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 38/2563 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์สำนักงาน 6 ธ.ค. 2562
2101 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารอัฒจันทร์ (ฝั่งประธาน) สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี 6 ธ.ค. 2562
2100 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 6 ธ.ค. 2562
2099 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (บันทึกข้อตกลง)สัญญาเลขที่ CNTR-0072/63 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จัดซ์้อแบตเตอรรี่พร้อมเปลี่ยน รถยนต์นิสสัน หมายเลขทะเบียน กจ 3795 จันทบุรี 4 ธ.ค. 2562
2098 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งจ้าง)ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 48/2563 จ้างเหมาบริการรถเครนยกเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำระยะไกล ขนาด 30 ตัน (หมู่ที่ 13 บ้านบ่อยาง ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การ 2 ธ.ค. 2562
2097 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งจ้าง)ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 48/2563 จ้างเหมาบริการรถเครนยกเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำระยะไกล ขนาด 30 ตัน (หมู่ที่ 13 บ้านบ่อยาง ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การ 2 ธ.ค. 2562
2096 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเครนยกเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำระยะไกล ขนาด 30 ตัน (หมู่ที่ 13 บ้านบ่อยาง ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2562
2095 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2562
2094 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 47/2563 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กฉ 4243 จันทบุรี 2 ธ.ค. 2562
2093 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 49/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2562
2092 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2562
2091 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 36/2563 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 จัดซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ (ตู้) นิสสัน หมายเลขทะเบียน นข 3494 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2562
2090 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ นิสสัน หมายเลขทะเบียน นข 3494 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2562
2089 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ ใช้ในราชการสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี 29 พ.ย. 2562
หน้าที่ 1 จาก 106 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9