ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
2331 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 98/2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 จ้างเหมาจัดทำป้ายข้อความ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันยุทธหัตถี จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2563
2330 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการสัมนา โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรฯ กิจกรรมสัมมนารวมพลคนอินทรีย์ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2563
2329 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประเกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2563
2328 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ (โครงการส่งเสริมพัฒนาศัยกาพผู้สูงอายุและการส่งเสริมด้านศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2563
2327 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 172 เล่ม 21 ม.ค. 2563
2326 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (เครื่องสแกนเส้นเลือดดำบนฝ่ามือและสแกนใบหน้าพร้อมอุปกรณ์) ประจำปีงบประมาณ 2563 21 ม.ค. 2563
2325 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Application)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (ฉบับร่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ฉบับร่าง)และเปิดเผยราคากลาง แบบ บก.05 พร้อมรายละเอียดขอบเขตงาน(TOR) 21 ม.ค. 2563
2324 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระบบทั่วไป รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บล 6272 จันทบุรี 21 ม.ค. 2563
2323 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการสัมนา โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพใหก้บเกษตรกรฯ กิจกรรมสัมมนารวมพลคนอินทรีย์ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2563
2322 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งจ้าง) ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 99/2563 จ้างเหมาซ่อมแซมเครืิ่องพิมพ์เลเซอร์ HP 2605 รหัสพัสดุ 481 50 0157 (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 21 ม.ค. 2563
2321 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 93/2563 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 21 ม.ค. 2563
2320 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อนิทรรศการ (โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรกลุ่มอาชีพและรประชาชนทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กิจกรรม สัมมนารวมพลคนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดจันทบุรี) โ 21 ม.ค. 2563
2319 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประเกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP 2605 รหัสพัสุด 481 50 0157 21 ม.ค. 2563
2318 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 321 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 20 ม.ค. 2563
2317 . เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 13/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายพานทอง-ป่าตะแบก ตำบลทุ่งเบญจา เชื่อมตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 20 ม.ค. 2563
2316 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ(ใบสั่งจ้าง) ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 96/2563 จ้างเหมาบริการรถเครนยกเครื่องสูบน้ำ ขนาด 25 ตัน (จากตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาวไปยังตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2563
2315 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเครนยกเครื่องสูบน้ำ ขนาด 25 ตัน (จากตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาวไปยังตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2563
2314 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อเครื่องสูบน้ำระยะไกล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 20 ม.ค. 2563
2313 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายข้อความ ติดทับบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2563
2312 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรฯ 20 ม.ค. 2563
หน้าที่ 1 จาก 117 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9