ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองช่าง
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
16 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ กองช่าง 7,019 อ่าน
กองช่าง || หน้าที่และความรับผิดชอบ || ฝ่ายสำรวจและออกแบบ || ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม || ฝ่ายเครื่องจักรกล || งานธุรการ

นายไพฑูรย์ จันทนสิน
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
                          

 


นายวิวัฒน์ สอิ้ง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


                                             


นายนิรุตติ์  หอมคลฑา
 พนักงานขับรถยนต์