ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาคระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ปี 2557
15 ก.ย. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 284 อ่าน

วันที่ 15 กันยายน 2557 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ “แหล่งเรียนรู้ไม้มงคล” ณ สำนักสงฆ์โสมคีรี ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
15 ก.ย. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 292 อ่าน

วันที่ 13 กันยายน 2557 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2557 ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
12 ก.ย. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 220 อ่าน

วันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการมหกรรมสุขภาพเทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำปี 2557 ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมจันทบุรี
11 ก.ย. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 220 อ่าน

วันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
10 ก.ย. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 215 อ่าน

วันที่ 10 กันยายน 2557นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 3 จาก 33 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9