ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดการฝึกอบรมสตรีอาสาพัฒนาอำเภอท่าใหม่ เพื่อขยายผลเป็นต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคม
14 ส.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 173 อ่าน

วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมเปิดโครงการรวมพลคนรักแม่ สร้างสรรค์ สมานฉันท์ จันทบุรี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี
7 ส.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 177 อ่าน

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชนในจังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 5
1 ส.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 220 อ่าน

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สนับสนุนเตาเผาขยะขนาดเล็ก
30 ก.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 263 อ่าน

เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทิ้งขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 3 จาก 31 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9