ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียน \"เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย\"
3 เม.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 32 อ่าน

วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือการติดตามสถานการณ์ตลาดผลไม้ภาคตะวันออก การจัดตั้งตลาดสินค้าเฉพาะ(Magnet Market) เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตผลไม้
3 เม.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 41 อ่าน

วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด “ท้องถิ่นขลุงเกมส์” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
3 เม.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 43 อ่าน

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี กิจกรรม นิทรรศการวันอนุรักษ์น้ำโลก ประจำปี 2560
23 มี.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 57 อ่าน

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560
23 มี.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 55 อ่าน

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 3 จาก 79 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9