ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกอบจ.จันทบุรี มอบกระเช้า เยี่ยมชมฯ ณ ค่ายเทวาพิทักษ์
26 ธ.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 66 อ่าน

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 14.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.จันทบุรี ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เครือข่ายองค์กรคนพิการและเพื่อคนพิการจังหวัดจันทบุรี จัดงานสัมมนาวันคนพิการสากล ครั้งที่ 14
23 ธ.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 75 อ่าน

วันที่ 23 ธันวาคม 2557 นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานแนวคิดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12 ธ.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 98 อ่าน

วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุมทับทิมสยาม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการคมนาคม ครั้งที่ 1/2557
11 ธ.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 83 อ่าน

วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวรลักษณ์ เวชมณี ประธานคณะกรรมการคมนาคม เปิดการประชุมคณะกรรมการคมนาคม ครั้งที่ 1/2557

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 3 จาก 36 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9