ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2561
8 มิ.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 642 อ่าน

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2561

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดการจัดงานวิถีจันท์วิถีไทย “ของดีเมืองจันท์วันผลไม้”
8 มิ.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 499 อ่าน

พิธีเปิดการจัดงานวิถีจันท์วิถีไทย “ของดีเมืองจันท์วันผลไม้”

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการพัฒนาองค์กรสตรีในจังหวัดจันทบุรี
26 เม.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 590 อ่าน

“กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอมะขาม” ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน ประจำปี 2561 กิจกรรม ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
18 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 972 อ่าน

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคานรูด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน ประจำปี 2561 กิจกรรม ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
18 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 846 อ่าน

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 7 จาก 95 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9