ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี เปิดงาน “กวนทุเรียน เพื่อเกษตรกร” พร้อมร่วมกวนทุเรียน ณ ลานขนถ่ายสินค้า ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
17 ต.ค. 2555 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 3,314 อ่าน

วันที่ 11 ตุลาคม 2555 เวลา 10.30 น. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “กวนทุเรียน เพื่อเกษตรกร” พร้อมร่วมกวนทุเรียน ณ ลานขนถ่ายสินค้า ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยการกวนทุเรียนในครั้งนี้ได้นำเนื้อทุเรียนหมอนทองสุกชนิดเละที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้รับซื้อไว้กว่า 7 ตัน มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อนำเงินรายได้จากการจำหน่ายใช้คืนทางราชการ ได้รวมพลังความสามัคคีจากทุกภาคส่วน อาทิ สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี สมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจันทบุรี ร่วมการกวนทุเรียนที่มากที่สุดในโลก จำนวน 731 กระทะ โดยมีการแบ่งทุเรียนกวนออกเป็นสูตรต่างๆ อาทิ สูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรมีน้ำตาลในปริมาณต่างๆ ซึ่งจะนำออกมาขายในกิโลกรัมละ 200 บาท ในบรรจุภัณฑ์อย่างดี