ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี เปิดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (เงาะ มังคุด) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป
11 มิ.ย. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,963 อ่าน

-เงาะคุณภาพ กิโลกรัมละ 10 บาท -เงาะคัด กิโลกรัมละ 2 บาท เปิดรับซื้อ ณ ลานขนถ่ายสินค้าศูนย์ปฏิบัติราชการของ อบจ.จันทบุรี-มังคุดตกไซต์ กิโลกรัมละ 10 บาท (คัดดอก คัดแตก คัดแข็ง ออก) อบจ.จันทบุรี ส่งเจ้าหน้าที่เข้าซื้อถึงสวน ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการขายผลผลิตให้ อบจ.จันทบุรี โปรดนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยทุกครั้ง ติดต่อสอบถาม 08-9779-7242 , 0-3931-1544