ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ณ ลานขนถ่ายสินค้า ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
12 มิ.ย. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,913 อ่าน

นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ที่นำสมาคมชาวสวนไม้ผลเข้าศึกษาแนวทางบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร โดยนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงาน
กระบวนการแปรรูป การส่งออก ให้แก่คณะศึกษาดูงานที่เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดชุมพร