ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมคัดแยกมังคุด
27 มิ.ย. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,224 อ่าน

ร่วมคัดแยกมังคุดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมช่วยกันคัดแยกมังคุดเพื่อนำไปแปรรูป