ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
4 ก.ค. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 3,252 อ่าน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 นายประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพฯ  พร้อมบรรยาย  เรื่อง  การบริหารจัดการองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน    ห้องประชุม  1  ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  โดยมี  นางวรรณฤดี  ศรีคำแหงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  ข้าราชการ  และพนักงานจ้างขององค์หารบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมต้อนรับ