ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สนับสนุนเตาเผาขยะขนาดเล็ก
30 ก.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,319 อ่าน

เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทิ้งขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์วันนี้ เวลา 13.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่บริเวณหมู่ 14 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ เพื่อดูพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาที่ทิ้งขยะตามที่ได้รับการร้องเรียนจากเทศบาลปากน้ำแหลมสิงห์
โดยปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้ใช้ทิ้งขยะมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี มีกลิ่นเหม็นและมีสภาพกองขยะอยู่เต็มพื้นที่จำนวน 28 ไร่ เนื่องจากรองรับการทิ้งขยะจากประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ เทศบาลตำบลพลิ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด ซึ่งมีปริมาณขยะเฉลี่ยจำนวน 15 ตันต่อวัน จึงประสานขอความร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน กำหนดทิศทางแก้ไขปัญหาระยะยาวในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ อาจส่งผลต่อการท่องเที่ยวในปัจจุบันและในอนาคตของอำเภอแหลมสิงห์ เนื่องจากได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอแหลมสิงห์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนเตาเผาขยะขนาดเล็กจำนวน 6 เครื่อง เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาที่ทิ้งขยะในระยะยาว เพื่อรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทั้งในด้านพื้นที่และสภาพอากาศให้มีความสมบูรณ์