ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแหลมสิงห์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอำเภอแหลมสิงห์ จัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมประเพณีแข่งเรือและงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2558 ณ ชายหาดแหลมสิงห์
30 ธ.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,460 อ่าน

วันที่ 28 ธันวาคม 2557 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมประเพณีแข่งเรือและงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2558 โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอแหลมสิงห์ กล่าวรายงาน ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาทางน้ำ และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในอำเภอแหลมสิงห์ เพื่อให้ประชาชนในแต่ละตำบลในอำเภอแหลมสิงห์ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีภายในตำบลและส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา และห่างไกลจากยาเสพติด โดยในปีนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานประเพณีของอำเภอแหลมสิงห์ จึงได้สนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการ จำนวน 640,500 บาท ทั้งนี้มีการจัดงานตั้งแต่วันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2557 โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันลูกโป่งพาเพลิน การประกวดกองเชียร์ และการแข่งขันเรือหางยาว