ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิด การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทบทวนยิงปืนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิก อส. ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558
26 ม.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,314 อ่าน

วันที่ 26 มกราคม 2558 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทบทวนยิงปืนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิก อส. ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ที่ 1 โดยมี พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เลขาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกนาย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โดยวัตถุประสงค์ในการฝึกการอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและขีดความสามารถของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในการใช้อาวุธปืนประจำกายในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มทักษะและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน