ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จัดการงานวิชาการพัฒนาศักยภาพ อสม. เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558
13 มี.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 989 อ่าน

วันที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ห้องจุลมณี 1 โรงแรมเค พี แกรนด์ จันทบุรีนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวิชาการพัฒนาศักยภาพ อสม. เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558 พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558 จำนวน 4,000,000 บาท และมอบรางวัล อสม.ดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 10 สาขา ซึ่งทางนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์วิบูลย์ สุพุทธิธาดา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 6 ระยอง และนายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงดำเนินการบริหารจัดการในการจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด อีกด้วย