ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดงานของดีเมืองจันท์ วันผลไม้ สีสันตะวันออก ประจำปี 2558
25 พ.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,646 อ่าน

วันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 18.00 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ฯพณฯ นิ่งฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมด้วย พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์การอุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเรือตรี สิริบุญ สุคนธมาน รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย – กัมพูชา จันทบุรี นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีศรีประกาย ประธานสภา อบจ.จันทบุรี และผู้แทนภาคเอกชนผู้ส่งออกสินค้าทางการเกษตร ร่วมเป็นประธานเปิดงานของดีเมืองจันท์...วันผลไม้...สีสันตะวันออก ประจำปี 2558 โดยการจัดงานของดีเมืองจันท์ในปีนี้ จังหวัดได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้ดีขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนจังหวัดจันทบุรีในช่วงเทศกาลผลไม้ โดยปีนี้ได้ย้ายสถานที่จัดงานจากริมทะเลสาบทุ่งนาเชยไปยังลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ภายใต้ชื่องาน ของดีเมืองจันท์...วันผลไม้...สีสันตะวันออก ประจำปี 2558 ทั้งนี้งานกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2558 ณ ลานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี