ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมเตรียมการจัดงานผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559
3 ธ.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,685 อ่าน

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าช้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หอการค้าจังหวัดจันทบุรี สหกรณ์การเกษตรอำเภอท่าใหม่ สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี เพื่อหารือและระดมความคิดเห็นในการจัดงานผลไม้จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559 ที่บริเวณลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถขายผลไม้ได้ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม กระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลไม้ของจันทบุรี อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายผลไม้ไปสู่ตลาดปลายทางและผู้บริโภคได้รวดเร็ว อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี รูปแบบของงานมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี สร้างภาพลักษณ์และความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าของดีเมืองจันท์โดยเฉพาะผลไม้คุณภาพ การประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ถนนผลไม้ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และการแข่งขันทานผลไม้ บูธจำหน่ายสินค้า แลการจัดแสดงอุปกรณ์นวัตกรรมทางการเกษตร