ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่สำรวจในการก่อสร้างท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงตำบลเกาะเปริด
28 ม.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,127 อ่าน

วันที่ 28 มกราคม 2559 ที่หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายทินกร เลื่อมสำราญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอแหลมสิงห์ และนายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด ลงพื้นที่สำรวจในการก่อสร้างท่าเทียบเรือ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงตำบลเกาะเปริด โดยเฉพาะในช่วงหน้ามรสุมคลื่นลมแรงซึ่งไม่มีที่จอดเรือทำให้ชาวประมงลำบากมาก ตลอดจนใช้เป็นพื้นที่ในการขนส่งสินค้าทางเรือ อีกด้วย ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เล็งเห็นปัญหาจึงได้จัดทำท่าเทียบเรือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี