ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอมะขาม จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559
15 ก.พ. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 880 อ่าน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่หอประชุมอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายยงยุทธ อิ่มผ่อง ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอมะขาม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางนาตยา ศุจิจันทรรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการวิชาการ จากสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ปลัดอำเภอมะขาม และคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารสุขอำเภอมะขาม ซึ่งการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขและเครือข่ายในการดำเนินงานด้านสุขภาพ ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนในชุมชนของตนเองได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในวันนี้ได้มีสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขจากตำบลภายในเขตอำเภอมะขาม เข้าร่วมอบรมจำนวน 350 คน พร้อมกันนี้ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่สาธารณสุขดีเด่นประจำอำเภอและจังหวัด อีกด้วย