ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ อบจ.จันทบุรี หอการค้าจังหวัดจันทบุรี สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดจันทบุรี และภาคีเครือข่ายจังหวัดจันทบุรี จัดงาน “จันทบุรี มหานครผลไม้ 2016”
26 พ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,345 อ่าน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ (ลานขนถ่ายสินค้า) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “จันทบุรี มหานครผลไม้ 2016” โดยมี ดร.ปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน ฯลฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดผลไม้ และยังได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้