ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
23 มิ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 820 อ่าน

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ณ หอประชุมอำเภอคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายณภัทร พรเจีย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 1 อำเภอเขาคิชฌกูฏ กล่าวรายงานฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยทางกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำหลักสูตร ฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เรื่อง การเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือกชนิดพกพา เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถเจาะเลือด เพื่อตรวจระดับน้ำตาลในเลือดได้ ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและกฎหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพของประชาชน โดยคัดกรองโรคเบาหวานได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักของวิชาชีพได้ อีกด้วย