ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2559
2 ก.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 614 อ่าน

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุม สำหรับสาระสำคัญในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2559 ได้แก่ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์และจัดทำโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน