ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมวันสตรีสากล “น้อมศิระกาน สานต่อที่พ่อสอน”
8 มี.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 728 อ่าน

วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ลานค้าชุมชนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมวันสตรีสากล “น้อมศิระกาน สานต่อที่พ่อสอน” พร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์เป็นแบบอย่างแก่สังคม 10 อำเภอ โดยมี นางรัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี ซึ่งทางนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1,500,000 บาท ในการจัดโครงการในครั้งนี้ โดยทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันสตรีสากล เทิดพระเกียรติฯ“ น้อมศิระกราน สานต่อพ่อสอน” รณรงค์ยุติความรุนแรง รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้นเหตุของความรุนแรงในครอบครัว ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น โดยเคลื่อนขบวนไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ตลอดจนมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง” แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติส่งเสริมอาชีพ หัวข้อเรื่อง “สัมมาอาชีพตามนโยบายรัฐบาล”จำนวน 10 อำเภอ/10 บูธ การประกวดร้องเพลงของพ่อ เพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงทอล์คโชว์ “ ฉันนี่แหละคนไทย “ และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพัฒนาสตรีแต่ละอำเภอในจังหวัดจันทบุรี