ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ชมรมสตรีอาสาพัฒนาอำเภอนายายอาม จัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอสอยดาว”
6 ก.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 741 อ่าน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่ หอประชุมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 114 อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นางสุมาลี รัตนจริยา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอสอยดาว” สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้นำสตรี ให้มีบุคลิกภาพโดดเด่น น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้างทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการ ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นฐานพลังการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในชุมชนให้ประสบความสำเร็จ