ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ชมรมสตรีอาสาพัฒนาอำเภอสอยดาว จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอสอยดาว”
4 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 736 อ่าน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอสอยดาว” พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอสอยดาว เข้าร่วม สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่ออบรมให้ความรู้แก่องค์กรสตรีอำเภอสอยดาวให้มีศักยภาพสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขและสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ แนวคิด ให้กับสมาชิกอื่นในสังคมได้ นำไปสู่การขยายผลต่อการพัฒนาครอบครัว สถาบันสังคม นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ที่มีความสุขต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสอดรับนโยบายของจังหวัดจันทบุรี ที่ว่าสุขทุกวันที่จันทบุรี