ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเพิ่มศักยภาพลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
31 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 844 อ่าน

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรีเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และมีการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนให้สอดคล้องกับทรัพยากร แรงงาน และความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรีที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2560