กิจกรรม/โครงการ

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 70 ของ /home/www/chan-pao/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

วันที่ประกาศ 26 มีนาคม 2021

พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ประจำปี 2564...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 5 มีนาคม 2021

นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นำขบวนผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้าน ร้า...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 5 มีนาคม 2021

นายธนภณ กิจกาญจน์ ประชุมแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีให้เป็นระเบียงอาหารและผลไม้ภาค...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 3 มีนาคม 2021

นายกิตติ กันทรวิชัยวัฒน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลง...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 3 มีนาคม 2021

นางพิชญ์สินี วินิจจิตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดจันทบุร...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 3 มีนาคม 2021

เลขา นายก อบจ. เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำจันทบุรีและสุ่มน้ำสาขาแม่น้...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2021

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดจันทบุรี...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 25 กุมภาพันธ์ 2021

นางพิชญ์สินี วินิจจิตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดจันทบุร...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 25 กุมภาพันธ์ 2021

นายกโจ้ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขุดลอกคลองในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2021

นายกานน ธรรมเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจ...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2021

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2564...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2021

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลองค์กร...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2021

นายกโจ้ ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรแบบมีส่วนร่วม ณ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2021

นายกโจ้ประชุมแผนการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อที่จะนำไปพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และสิ่ง...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2021

นายกโจ้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแต่ละพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาจากผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้าน เพื่อปรับแ...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2021

นที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีรภัทร์ กีรติโภฌานันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเม...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2021

นายกโจ้ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับ...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 16 กุมภาพันธ์ 2021

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีให้การสนับสนุนวัสดุและเครื่องจักรกลในการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไ...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 16 กุมภาพันธ์ 2021

นายกโจ้เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำจันทบุรีและสุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเวฬุ เพ...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 11 กุมภาพันธ์ 2021

นายกัมพล พุทธสอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ดูเครื่...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 11 กุมภาพันธ์ 2021

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่ลุ่มน้ำเวฬุ...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 10 กุมภาพันธ์ 2021

นางจิตฤทัย จริยาธนาวุฒิ พร้อมด้วยเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และข้าราชการในสังกัดอ...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 9 กุมภาพันธ์ 2021

นายกโจ้ ร่วมเสวนาเรื่องลดความเหลื่อมล้ำเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนลดความเหลื่อมล้ำเพิ่ม...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 9 กุมภาพันธ์ 2021

นายกโจ้ เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี...อ่านต่อ

วันที่ประกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2021

นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาส...อ่านต่อ