จัดซื้อจัดจ้าง

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 70 ของ /home/www/chan-pao/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)
หัวข้อ วันที่ประกาศ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2121
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2121
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านขนุน-ตะบกเตี้ย ตำบลวังแซ้ม เชื่อมตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2121
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2121
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2121
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 179/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับความเร็วมอเตอร์ปั๊มน้ำ 05/03/2121
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 181/2564 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บย 3607 จันทบุรี 05/03/2121
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี 05/03/2121
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 184/2564 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 จ้างเหมาจัดทำใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100 เล่ม 05/03/2121
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 182/2564 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บบ 624 จันทบุรี 05/03/2121
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 6 ถัง สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี 05/03/2121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ 1276 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2121
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 183/2564 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 จ้างเหมาซ่อมรถโม่ปูนผสมคอนกรีต ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-4039 จันทบุรี 05/03/2121
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 134/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ซื้อน้ำดื่มถังใส จำนวน 45 ถัง 05/03/2121
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 177/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ (แบบยกได้) มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 81-6578 จันทบุรี 04/03/2121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวาง เชื่อมตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 04/03/2121
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 132/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก สำหรับรถบรรทุกน้ำ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-4169 จันทบุรี 04/03/2121
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 133/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ นิสสัน หมายเลขทะเบียน บน 1316 จันทบุรี 04/03/2121
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 178/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ (แบบยกได้) มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 81-6579 จันทบุรี 04/03/2121
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 129/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ 04/03/2121
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 180/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง เลขรหัสพัสดุ 417590025 04/03/2121
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อท่อส่งน้ำ 04/03/2121
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 131/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก สำหรับรถเกรดเดอร์ มิตซูบิชิ MG 431-2 หมายเลขทะเบียน ตค 312 จันทบุรี 04/03/2121