ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 70 ของ /home/www/chan-pao/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)
20/11/2020

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดตั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

สแกน Qr code หรือ คลิกที่ link
https://drive.google.com/drive/folders/1hcLPyoJauL_mwEATA0z3g3n2eiKUVJOs?usp=sharing